MBTI test

Odpovědi na otázky nebo situace  neznamenají ani horší, ani lepší výsledek. Nesnažte se proto hledat nějaké správné odpovědi tak, jak by to asi mělo být. Odpovídejte upřímně, víceméně  intuitivně, prostě každý sám za sebe.U každé otázky (situace) bez velkého uvažování zakroužkujte buď a) nebo b). Pokud myslíte, že platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje, nebo naopak  vynechejte tu, jež vám více nevyhovuje.
1.Raději:
2.Rádi:
3.Při posuzování jiných se řídíte spíše:
4.Máte sklon vybírat si:
5.Ve společnosti, na večírku, oslavě , … se zpravidla bavíte:
6.Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše zprávu:
7.Předpokládejte, že potřebujete přijmout nového pracovníka … Jak budete postupovat ?
8.Když na něčem pracujete:
9.Na večírcích, ve společnosti raději:
10.Zajímá vás více:
11.Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte:
12.Pracujete-li na něčem, jste raději když:
13.Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle:
14.Je horší:
15.Ve vztahu k ostatním jste spíše:
16.Vadí vám více, když:
17.Když někam telefonujete:
18.Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné:
19.Která slova vás popisují lépe? Jste spíše :
20.Když něco začínáte, obvykle:
21.Ve společnosti jiných lidí spíše:
22.Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k:
23.V jaké situaci se cítíte lépe:
24.Je horší:
25.Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:
26.Když zazvoní telefon:
27.Moje jednání vede a řídí více:
28.Více obdivu si zaslouží schopnost:
29.Když vás napadne nová myšlenka, obvykle:
30.Řekl byste, že jste spíše:
31.Raději slyšíte výrok:
32.Je větší chyba být:
33.Jste spíše:
34.Na jednáních vás rozčilují spíše lidé, kteří:
35.Při práci dáváte většinou přednost tomu, abyste se zabývali:
36.O víkendech máte tendenci:
37.Při jednáních máte sklon:
38.Když něco čtete, obvykle:
39.Když se máte rozhodnout ve spěchu, obvykle:
40.Raději byste pracovali ve firmě, kde:
41.Co vám imponuje více:
42.V písemném projevu dáváte přednost:
43.U dveří náhle zazvoní zvonek. Obvykle jste spíše:
44.Čemu dáváte přednost :
45.Charakterizují vás spíše:
46.Cítíte se zpravidla lépe:
47.Spolehnete se spíše na svou:
48.Jste si jistější: