POZITIVNÍ KOMUNIKACE – CESTA K ÚSPĚCHU

POZITIVNÍ KOMUNIKACE – CESTA K ÚSPĚCHU

Co je to pozitivní komunikace?

Pozitivní komunikace posouvá rozhovor na novou úroveň!

Pozitivní odpověď je pro zákazníka vždy příjemná.

Negativně formulovaná negativní odpověď znamená ztrátu zákazníka.

Pozitivně formulovaná negativní odpověď je mnohem méně bolestivou záležitostí pro obě strany.

Ukáži vám jak si vyměňovat informace při pracovních hovorech a hovorech s vašimi zákazníky

 

Chci víc informací …